ระบบ RO ผลิตน้ำได้ 2,000 ลิตร/ชั่วโมง

  • ระบบน้ำ reverse osmosis เป็นระบบประปาใช้ในบ้านพัก พร้อมโครงสร้าง

 

   

   

    

      

  • ติดตั้งและทดสอบระบบเสร็จสมบูรณ์
Visitors: 289,294