เครื่องกรอง MANTEL

เครื่องกรองน้ำที่คุณไว้วางใจ..


 • RO 150 GPD (2).jpg
  รหัส : RO ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : 150 GPD (570 ลิตรต่อวัน) วัสดุ : โพรีโพลพีลีน คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสารพิ...

 • เครื่องกรองท่อคู่.jpg
  รหัส : สแตนเลส ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : SS104 วัสดุ : สแตนเลส คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสารพิษ และสารโลหะหนักกว...

 • เครื่องกรองท่อคู่พ่วงเซรามิค.jpg
  รหัส : สแตนเลส ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : SS104C วัสดุ : สแตนเลส เบอร์ 304 คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสารพิษ และสาร...

 • เครื่องกรองท่อคู่พ่วงเซรามิคและยูวี.jpg
  ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : SS104C-UV วัสดุ : สแตนเลส SS304 คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสารพิษ และสารโลหะหนักกว่า 17 ...

 • เครื่องกรองท่อคู่พ่วงเซรามิค 6 นิ้ว-1_V2.jpg
  ถ้าต้องการอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้น ไม่เสียพื้นที่ในการติดตั้งมาก

 • IMG_3844-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ราคา : 1xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 • Mantel-2511-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ราคา : 3xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 • Mantel-2512-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอนราคา : 4xxx บาทพร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 • Mantel-2513-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน: 5xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ไส้กรองพิเศษน้ำด่าง...

 • Mantel-2514-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอนราคา : 3xxx บาทพร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 • Mantel-2515-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ราคา : 4xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ไส้กรองพิเศษน้ำแร่...

 • Mantel 3510-1_V2.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ราคา : 5xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ไส้กรองพิเศษน้ำด่าง....

 • Mantel 4510-1_V2.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ราคา : 4xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ไส้กรองพิเศษน้ำแร่...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 314,251