KF-FILTER HOUSING

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


  • jn29^003_V2 (2).jpg
    รหัส : RO ยี่ห้อ : KEMFLO รุ่น : 50 GPD (190 ลิตรต่อวัน) วัสดุ : โพรีโพลพีลีน คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสารพิษ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 314,254