เครื่องกรอง FLUXTEK


  • FE-105P-1_Cover_v1.jpg
    รหัส : RO ยี่ห้อ : FLUXTEK 75 GPD (285 ลิตรต่อวัน) รุ่น : FE-105P วัสดุ : โพรีโพลพีลีน คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัด...

  • 2019-fluxtek-catalogue-52.jpg
    เครื่องกรองขนาด 10 นิ้วแบบใส ท่อน้ำเข้า-ออก ขนาด 3/4 นิ้ว ผลิตในประเทศไต้หวัน
Visitors: 304,123