อัตราการไหล 8,000 ลิตรต่อช.ม. (ใช้ในระบบ Boiler)

  • ใช้ในระบบ Boiler กรองหินปูนป้องกันตะกรัน Automatic ทั้งระบบ

 

  • ออกแบบปั้ม Duty และ Standby ระบบไม่ติดขัดสามารถใช้สลับกันได้

  

  

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 289,304