ระบบ RO ผลิตน้ำได้ 12,000 GPD (2,000 ลิตรต่อชม.)

  • ออกแบบที่สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่ 48,000 ลิตรต่อวัน ที่ 2,000 ลิตรต่อชม. 
  • Timer control ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ในการดูแลรักษา

 

   

   

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 310,474