ระบบ Softener (ขจัดหินปูน)

อัตราการไหลที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมง ระบบ Auto Softener ใช้ในระบบ cooling ลดความร้อนในเครื่องจักร ขจัดตะกรันในระบบน้ำทุกประเภท


  • ใช้ในระบบ Boiler กรองหินปูนป้องกันตะกรัน Automatic ทั้งระบบออกแบบปั้ม Duty และ Standby ระบบไม่ติดขัดสามารถใช้สลับกันได้
Visitors: 97,538