ระบบกำจัดสนิม Aerator Tray

  •  อัตตราการไหลที่ 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง ออกแบบตามสภาพน้ำที่ iron(Fe)ที่ 2 ppm.

   

 

Visitors: 314,248