ระบบกำจัดสนิม Aerator Tray

อัตตราการไหลที่ 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง ออกแบบตามสภาพน้ำที่ iron(Fe)ที่ 2 ppm.อัตราการไหลที่ 4000 ลิตรต่อชั่วโมง

Visitors: 97,536