ร้านค้าออนไลน์ "คีสโตน" อเมริกา

เครื่องกรองที่ได้รับความไววางใจมากว่า 40 ปี

 • IMG_4113-1.jpg
  รุ่น 21N ท่อน้ำเข้า-ออก 3/4" ทนแรงดันสูงสุด 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ 10 บาร์ ทนอุณหภูมิสุงสุด 52 C หรือ 125 F ขนาดเครื่องกรอง L 12.81" ส่วนหัวกว้าง 5.5 นิ้ว วัสดุส่วนหัว เป็นโพรี...
  ชิ้นละ3,500บาท
  มีสินค้า


 • IMG_4171-1.jpg
  รุ่น CG10ท่อน้ำเข้า-ออก 1" และ 1 1/2"ทนแรงดันสูงสุด 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ 8.8 บาร์ทนอุณหภูมิสุงสุด 52 C หรือ 125 Fขนาดเครื่องกรอง L13.33" ส่วนหัวกว้าง 7.54"วัสดุส่วนหัว เป็นโพ...
  ชิ้นละ5,000บาท
  มีสินค้า


 • IMG_3899.JPG
  รุ่น 110 ความละเอียด 5 ไมครอน อัตราการไหล 10 แกลลอนต่อนาที หรือ 38 ลิตรต่อนาที ทนอุณหภูมิสุงสุด 94 C หรือ 200 F ขนาดไส้กรอง L 9.75x OD 2.5 นิ้ว วัสดุเซลลูโรส แบบพับจีบ หมายเหตุ 1...
  ชิ้นละ350บาท
  มีสินค้า


 • IMG_4230-2.jpg
  รุ่น GCP5 ความละเอียด 5 ไมครอน อัตราการไหล 30 แกลลอนต่อนาที หรือ 114 ลิตรต่อนาที ทนอุณหภูมิสูงสุด 82 Cº หรือ 180 Fº ขนาดไส้กรอง L9.75"X OD4.5" วัสดุเซลลูโรสผสมโพลีเยสเตอร์ แบบพับจี...
  ชิ้นละ650บาท
  มีสินค้า


 • IMG_4038-1.jpg
  รุ่น BAG5-10ความละเอียด 5 ไมครอนอัตราการไหล 40 แกลลอนต่อนาที หรือ 150 ลิตรต่อนาทีทนอุณหภูมิสุงสุด 60 C หรือ 140 Fขนาดถุงกรอง L10x OD 4 นิ้ววัสดุโพลีโพพีลีน แบบถุงกรองเหมาะสมสำหรับง...
  ชิ้นละ950บาท
  มีสินค้า


 • IMG_4360-1.jpg
  รุ่น "9022N" 5 นิ้วกรองกลิ่น สี ตะกอน คลอรีน และเชื้อโรค ตัวเดียวครบความละเอียด 0.6 ไมครอนอัตราการไหล 2 แกลลอนต่อนาที หรือ 7 ลิตรต่อนาทีทนอุณหภูมิสุงสุด 52 C หรือ 125 Fขนาดไส้กรอง ...
  ชิ้นละ3,850บาท
  มีสินค้า


 • IMG_4335-1.jpg
  รุ่น CTG COUPLE BIG ใช้สำหรับต่อความยาวไส้กรอง ขนาดปกติให้ยาวขึ้น ทนอุณหภูมิสุงสุด 60 C หรือ 14 วัสดุโพลีโพพีลีน แบบข้อต่อ
  ชิ้นละ250บาท
  มีสินค้า

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 105,065