ระบบกรองน้ำในนากุ้ง

  • ระบบกรองน้ำกร่อย ในบ่อกุ้งขาว.. ฆ่าเชื้อโรค EMS และแบคทีเรีย

  

   

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 289,297