เครื่องกรอง MANTEL (Reverse Osmosis) ขนาดเล็ก

รหัส : RO 

ยี่ห้อ : MANTEL

รุ่น : 150 GPD (570 ลิตรต่อวัน)

วัสดุ : โพรีโพลพีลีน 

คุณสมบัติของเครื่องกรอง

 • กำจัด กลิ่น สี ตะกอน 
 • กำจัดคลอรีน หินปูน
 • กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก
 • กำจัดสารสารพิษ และสารโลหะหนักกว่า 17 ชนิด เช่น แคดเมียม ไนเตรด โครเมียม
 • กรองเชื้อโรค แบคทีเรียและไวรัส
 • สามารถกำจัดสารละลายในน้ำได้ถึง 90 %
 • เมมเบรน FILMTECH อเมริกา
 • ขนาดไส้กรองสูง 10 นิ้ว และ 20 นิ้ว
 
ขนาด : สูง 30 ซม. กว้าง 45 ซม. ท่อน้ำเข้า-ออก 3/8 นิ้ว
ไส้กรอง : ใยสังเคราะห์ 5 ไมครอน, คาร์บอนเม็ด 10 ไมครอน, คาร์บอนบล็อก 5 ไมครอน สามารถปรับเปลี่ยนไส้กรองได้ตามสภาพน้ำที่ใช้งาน

ราคา : 1x,xxx บาท


 • VB7Q0062-1.jpg
  รหัส : RO ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : 150 GPD (570 ลิตรต่อวัน) วัสดุ : โพรีโพลพีลีน คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสารพิ...

 • รหัส : RO ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : 150 GPD (570 ลิตรต่อวัน) วัสดุ : โพรีโพลพีลีน คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสารพิ...

 • VB7Q0062-1.jpg
  รหัส : RO ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : 300 GPD (1,140 ลิตรต่อวัน) วัสดุ : โพรีโพลพีลีน คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสาร...

 • 300GDP_PIC.jpg
  รหัส : RO ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : 300 GPD (1,140 ลิตรต่อวัน) วัสดุ : โพรีโพลพีลีน คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสาร...

 • VB7Q0062-1.jpg
  รหัส : RO ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : 400 GPD (1,520 ลิตรต่อวัน) วัสดุ : โพรีโพลพีลีน คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสาร...

 • VB7Q0062-1.jpg
  รหัส : RO ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : 600 GPD (2,280 ลิตรต่อวัน) วัสดุ : โพรีโพลพีลีน คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสาร...

 • IMG_3736_Feather_2.jpg
  รหัส : RO ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : 900 GPD (3,420 ลิตรต่อวัน) วัสดุ : โพรีโพลพีลีน คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสาร...

 • เครื่องกรองท่อคู่.jpg
  รหัส : สแตนเลส ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : SS104 วัสดุ : สแตนเลส คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสารพิษ และสารโลหะหนักกว...

 • เครื่องกรองท่อคู่พ่วงเซรามิค.jpg
  รหัส : สแตนเลส ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : SS104C วัสดุ : สแตนเลส เบอร์ 304 คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสารพิษ และสาร...

 • เครื่องกรองท่อคู่พ่วงเซรามิคและยูวี.jpg
  ยี่ห้อ : MANTEL รุ่น : SS104C-UV วัสดุ : สแตนเลส SS304 คุณสมบัติของเครื่องกรอง กำจัด กลิ่น สี ตะกอน กำจัดคลอรีน หินปูน กำจัดสารอินทรีขนาดเล็ก กำจัดสารสารพิษ และสารโลหะหนักกว่า 17 ...

 • เครื่องกรองท่อคู่พ่วงเซรามิค 6 นิ้ว-1_V2.jpg
  ถ้าต้องการอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้น ไม่เสียพื้นที่ในการติดตั้งมาก

 • IMG_3844-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ราคา : 1xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 • Mantel-2511-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ราคา : 3xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 • Mantel-2512-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอนราคา : 4xxx บาทพร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 • Mantel-2513-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน: 5xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ไส้กรองพิเศษน้ำด่าง...

 • Mantel-2514-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอนราคา : 3xxx บาทพร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 • Mantel-2515-1.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ราคา : 4xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ไส้กรองพิเศษน้ำแร่...

 • Mantel 3510-1_V2.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ราคา : 5xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ไส้กรองพิเศษน้ำด่าง....

 • Mantel 4510-1_V2.jpg
  เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ราคา : 4xxx บาท พร้อมติดตั้งฟรี ระยะท่อเดินไม่เกิน 2 เมตรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ไส้กรองพิเศษน้ำแร่...
Visitors: 289,299