ถังกรองเซรามิค

 • ถังกรองใส่ไส้เซรามิค เพื่อกรองเชื้อโรคต่าง มีตั้งแต่ขนาดใส่ไส้กรอง 5 ไส้ 10 ไส้
 • 15 ไส้ 20 ไส้ 30 ไส้ หรือจะสั่งตามที่ออกแบบก็ได้ 
 • หรือ ติดต่อสอบถาม

 • VB7Q0032_V2.jpg
  เครื่องกรองสแตนเลส หน้าวาล์วสแตนเลสแบบบัตเตอร์ฟลาย์วาล์ว ทั้งแบบอัตโนมัติ และธรรมดา สามารถออกแบบได้ทุกขนาด ทั้งใสัสารกรองตามสภาพน้ำ แอนทราไซด์ คาร์บอนเรซิ่น ทราย ตามอัตราการไหลที่ต...

 • VB7Q0010_V2.jpg
  เครื่องกรองสแตนเลส แบบถุงกรอง มี 2 แบบ คือ รุ่นถุงกรองขนาด 7"x17" อัตราการไหลที่ 80 GPM ท่อน้ำเข้า-ออก 1 1/2" รุ่น 7"x32" อัตราการไหลี่ 160 GPM ท่อน้ำเข้า-ออก 2" หรือออกแบบพิเศษตาม...

 • ถ้งกรองถุงผ้า7x32.jpg
  ถังกรองใยสังเคราะห์ขนาดต่างๆ เข่น 10"x5ไส้, 20"x 5 ไส้, 30"x 5ไส้, 40"x5ไส้ ออกแบบได่ตามต้องการของลูกค้า ตามอัตราการไหล...ที่ต้องการ

 • 29028_V4.jpg
  ถังกรองแสตนเลส ขนาด 80X150 cm. พร้อมชุด อีเจ็คเตอร์ดูดน้ำเกลือ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 304,133