ประวัติบริษัท

               

      บริษัท สยามจักรกล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2510 โดยคุณประสงค์ เจริญธรรมวัฒน์ เมื่อแรกเริ่มนั้น บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเบา ต่างๆ เช่นเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เรือหางยาว และเป็นผู้คิดค้นท่อสูบน้ำพระยานาคเป็นคนแรก นำเข้าเครื่องยนต์จากต่างประเทศ รวมจนถึงเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ

 

     ในระยะต่อมาบริษัท สยามจักรกล จำกัด ได้เปลี่ยนมาดำเนินงานเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำดื่ม ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องกรองน้ำขนาดเล็กที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและไส้กรองน้ำ ยี่ห้อ "คีสโตน" จากประเทศสหรัฐอเมริกา มากว่า 30 ปีและเป็นตัวแทนเพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา..

      บริษัท สยามจักรกล จำกัด ก็เป็นที่รู้จักในแวดวงผู้ผลิตน้ำดื่ม ปัจจุบัน บริษัท สยามจักรกล จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้การบริหารงานของ คุณณัฐคมม์ เจริญธรรมวัฒน์

     ในปีที่ 20 บริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนตราสินค้า "MANTEL" ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง จากประสบการณ์ที่สะสมมากว่า 35 ปี ทำให้บริษัท สยามจักรกล จำกัด ได้รับการสนับสนุนแลละความไว้วางใจจากลูกค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และองค์กรขนาดเล็ก และใหญ่ ทั้งๆ ที่การแข่งขันในธุรกิจเครื่องกรองน้ำมีอัตราการแข่งขันสูง ลูกค้าส่วนใหญ่ ยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีจากเรา ดังปณิธานของบริษัท ที่ว่า

" คิดถึงน้ำสะอาด คิดถึง "สยามจักรกล" "Think Of Clean Water, Think Of SMC" 

จากวันนั้นถึงวันนี้ เพื่อความมั่นคงและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการที่มากขึ้น ทางบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท สยามจักรกล จำกัดมาเป็น บริษัท สยามจักรกลไทย จำกัด ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 และเราจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นต่อไป...

"คิดถึงน้ำสะอาด คิดถึง "สยามจักรกลไทย"  "Think Of Clean Water, Think Of SMT"

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 304,134