เครื่องกรอง PURICOM

REVERSE OSMOSIS PURICOM 50 GPD (190LPD)

Specification

 

Model Name

CE-2 / 2A

Dimensions

D21×W37×H45 cm

Storage Tank

(optional) Steel: 4.8G / Pls steel: 19L

RO Output

(optional) 50 / 75 / 100 (GPD)

Voltage

(optional) 110V / 220V

Inlet Water TDS

< 1000 ppm

Inlet Water Hardness

< 250 ppm

 Made In Taiwan 

 

Visitors: 289,294