ระบบ REVERSE OSMOSIS

  • อัตตราการผลิตที่ 1,000 ลิตรต่อชั่วโมง ออกแบบ LOW PRESSURE 
  • ประหยัดไฟ และพลังงาน

 

   

   

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 289,297